ติดต่อเรา

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขชั้น 7 88 / 44 ซอย สาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร : 021937000-18716
แฟกซ์ : 02 149 5645
อีเมล : phc.division@gmail.com
เว็บไซต์ : www.osm.hss.moph.go.th

การเดินทาง