ข่าวประชาสัมพันธ์

...

การประชุมเตรียมการจัดงานโครงการ อสม. ทั่วไทย ร่วมใจปักหมุดผ่านแอป "พ้ยภัย" เพื่อกลุ่มเปราะบาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิทพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567